Gå til innhold

Bærekraftig utvikling i byer

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2023

Oppdragsgiver: NILU - Norsk institutt for luftforskning (120012), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ()

Ansvarlig institusjon: NILU - Norsk institutt for luftforskning

Samarbeidspartnere: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Et strategisk instituttprosjekt (SIS-prosjekt) designet i tett samarbeid mellom NILU og NIVA.

Prosjektets overordnete mål er å utvikle et metodisk rammeverk som kan hjelpe med å tenke strukturert og skaffe en systemisk tilnærming til å analysere urban miljørelatert bærekraft.

Det skal utvikles et metodisk rammeverk basert på det konseptuelle rammeverket for urban bærekraft, utviklet av det Europeiske Miljøbyrået. Det skal kobles til FNs bærekraftsmål ved å inkludere urban kontekst, sentrale aktiveringsfaktorer, urbane linser og byggeklosser for urban bærekraftig utvikling.

Følgende sentrale emner og forskningsspørsmål skal behandles i prosjektet:

Naturbaserte løsninger

  • Hvordan bidra til mer effektiv utslippsreduksjon og klimatilpasning for kommunene?

Vurdering av miljøgifter i det urbane miljøet

  • Hvordan forandrer sammensetningen av miljøgifter seg i urbane områder, for eksempel som følge av urbanisering, klimaforandringer og bærekraftige tiltak?

Atferdsendringer og involvering av befolkningen

  • Hvordan påvirke menneskers atferd for å minimere utslipps- og forurensningseksponering?

Helse og velvære

  • Hvordan forbedre helse og velvære gjennom innovative løsninger i  urbane bærekraftige overganger?

SIS-prosjektet består av tre arbeidsgrupper (AG):

  • AG1 – Miljøgifter
  • AG2 – Operasjonalisering av FNs bærekraftsmål og måling av urban bærekraft
  • AG3 – Vurdering av kommunenes behov

Prosjektresultatene skal i) legge til rette for ulike analyser og vurderinger av urban miljørelatert bærekraft som skal hjelpe beslutningstakere med å identifisere policyalternativer og prioriteringer; og ii) støtte overgangen til urban miljørelatert bærekraft.