Gå til innhold

Bærekraftig utvikling i byer

Et strategisk instituttprosjekt (SIS-prosjekt) designet i tett samarbeid mellom NILU og NIVA.

Prosjektets overordnete mål er å utvikle et metodisk rammeverk som kan hjelpe med å tenke strukturert og skaffe en systemisk tilnærming til å analysere urban miljørelatert bærekraft.

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2022

Oppdragsgiver: NILU - Norsk institutt for luftforskning (), Norsk institutt for vannforskning ()

Ansvarlig institusjon: NILU - Norsk institutt for luftforskning

Samarbeidspartnere: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Det skal utvikles et metodisk rammeverk basert på det konseptuelle rammeverket for urban bærekraft, utviklet av det Europeiske Miljøbyrået. Det skal kobles til FNs bærekraftsmål ved å inkludere urban kontekst, sentrale aktiveringsfaktorer, urbane linser og byggeklosser for urban bærekraftig utvikling.

Følgende sentrale emner og forskningsspørsmål skal behandles i prosjektet:

Naturbaserte løsninger

  • Hvordan bidra til mer effektiv utslippsreduksjon og klimatilpasning for kommunene?

Vurdering av miljøgifter i det urbane miljøet

  • Hvordan forandrer sammensetningen av miljøgifter seg i urbane områder, for eksempel som følge av urbanisering, klimaforandringer og bærekraftige tiltak?

Atferdsendringer og involvering av befolkningen

  • Hvordan påvirke menneskers atferd for å minimere utslipps- og forurensningseksponering?

Helse og velvære

  • Hvordan forbedre helse og velvære gjennom innovative løsninger i  urbane bærekraftige overganger?

SIS-prosjektet består av tre arbeidsgrupper (AG):

  • AG1 – Miljøgifter
  • AG2 – Operasjonalisering av FNs bærekraftsmål og måling av urban bærekraft
  • AG3 – Vurdering av kommunenes behov

Prosjektresultatene skal i) legge til rette for ulike analyser og vurderinger av urban miljørelatert bærekraft som skal hjelpe beslutningstakere med å identifisere policyalternativer og prioriteringer; og ii) støtte overgangen til urban miljørelatert bærekraft.