Gå til innhold

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering.

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2023

Oppdragsgiver: EEA and Norway grants (NOR/POLNOR/HAPADS/0049/2019-00)

Ansvarlig institusjon: Politechnika Gdanska

Prosjektet har som mål å utvikle:

  • detektordesign (mikrobølgebasert NO2-sensor og tidsforsinkelses integrert (TDI) bildebasert partikkel (PM) sensor.
  • programmerbar «edge» prosessorsenhet for datainnsamling og signalbehandling med Deep Learning støtte.
  • «embedded» programvare for kalibrering og optimalisering av sensorene.