Gå til innhold

Utplassering og testing av rimelige luftkvalitetssensorer for måling av luftkvalitet i bymiljø (sensEURcity )

Bildecollage
Foto: NILU

«SensEURcity» -prosjektet ble lansert fordi målinger fra billigere (lavpris) luftkvalitetssensorer fremdeles er upålitelige og datakvaliteten er utilstrekkelig. Med dette prosjektet har Generaldirektoratet for European Joint Research Centre (DG JRC), med finansiering fra Generaldirektoratet for miljø (DG-Environment), som mål å bidra til å evaluere ytelsen og potensialet til lavkostsensorsystemer for luftkvalitet og sammenligne med konvensjonelle målemetoder.

Prosjektdetaljer

Webside: https://vito.be/en/news/antwerp-pilot-city-project-air-quality-sensors

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2019–2021

Oppdragsgiver: NILU (119135)

Ansvarlig institusjon: NILU

«SensEURcity» -prosjektet ble lansert fordi målinger fra billigere (lavpris) luftkvalitetssensorer fremdeles er upålitelige og datakvaliteten er utilstrekkelig. Med dette prosjektet har Generaldirektoratet for European Joint Research Centre (DG JRC), med finansiering fra Generaldirektoratet for miljø (DG-Environment), som mål å bidra til å evaluere ytelsen og potensialet til lavkostsensorsystemer for luftkvalitet og sammenligne med konvensjonelle målemetoder.

For å oppnå dette brukes sensorene under forskjellige miljø- og meteorologiske forhold i tre europeiske byer, Antwerpen, Oslo og Zagreb. I Oslo samarbeidet vi med bymiljøetaten i Oslo og Statens vegvesen som ga oss tilgang til luftkvalitetsmålinger fra deres referansestasjoner og tillatelse til å installere lavkostsensorene på noen av referansemålestasjonene.

I tillegg ble det etablert et godt samarbeid med UIP Oslo Bysykler som ga tillatelse til at lavkostsensorene ble installert ved deres bysykkelstativer rundt i Oslo. I tillegg bidro UIP Oslo Bysykler med teknisk støtte.

Hovedformålet med prosjektet å få bedre kunnskap om hva en etablering av et stort nettverk av lavkostsensorer for måling av luftkvalitet innebærer med hensyn til sensorforberedelse for feltutplassering, etablering og overvåking av kvalitetssystemer for feltoperasjoner, for datastrømmer og for datakvalitetskontroll, feilsøking og overvåking av disse.

Målingene fra sensorene er komplementert med data fra det regulere overvåkingsnettverket , fra eksisterende meteorologiske stasjoner, samt luftkvalitetsestimater generert med luftkvalitetsmodeller.

Sensorsystemene som er benyttet i dette prosjektet er av typen AirSensEur (https://airsenseur.org/website) og datakommunikasjonssystemet fra Grafana ble benyttet til datainnhenting og datalagring. Både den tekniske plattformen og datakommunikasjonssystemene er utviklet ved hjelp av åpne vitenskapelige prinsipper og er fritt tilgjengelig.

Oppdatert: 16.09.2022

Utplassering og testing av rimelige luftkvalitetssensorer for måling av luftkvalitet i bymiljø har 2 publikasjoner ved NILU:

Modified Target Diagram to check compliance of low-cost sensors with the Data Quality Objectives of the European air quality directive

Yatkin, Sinan; Gerboles, Michel; Borowiak, Annette; Davila, Silvije; Spinelle, Laurent; Bartonova, Alena; Dauge, Franck Rene; Schneider, Philipp; Van Poppel, Martine; Peters, Jan; Matheeussen, Christina; Signorini, Marco

2022

Modified Target Diagram to check compliance of low-cost sensors with the Data Quality Objectives of the European air quality directive

Yatkin, Sinan; Gerboles, Michel; Borowiak, Annette; Davila, Silvije; Spinelle, Laurent; Bartonova, Alena; Dauge, Franck Rene; Schneider, Philipp; Van Poppel, Martine; Peters, Jan; Matheeussen, Christina; Signorini, Marco

2022