Gå til innhold

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2019–2022

Oppdragsgiver: Elkem Carbon Fiskaa

Ansvarlig institusjon: NILU - Norsk institutt for luftforskning

Måling av SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand.

SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. En SO2-monitor er plassert i boligområdet som, ifølge spredningsberegningene, er mest påvirket av utslippet fra bedriftene. I tillegg er det plassert passive prøvetakere i bebodde områder rundt bedriften. Målingene pågår i minst et helt år for å dekke et bredt spektrum av meteorologiske forhold som kan opptre i løpet av et år og som i stor grad påvirker spredningen av utslipp og romlig fordeling av SO2. Fordelingen av SO2 og nivå vurderes mot kravene i forurensningsforskriften og vurderes sammen med lokale meteorologiske målinger. Måleprogrammet vil hjelpe å kartlegge omfanget av eventuelle overskridelser rundt industribedriftene.

SO2 Fiskå har 3 publikasjoner ved NILU (2018–)

Rapport/avhandling

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2020 – desember 2020. (1902734)

Hak, Claudia; Teigland, Even Kristian; Andresen, Erik
2021

Rapport/avhandling

Prøvetaking og analyse av arsen (As) i omgivelsesluft ved Elkem Carbon. September 2019 – september 2020. (1865414)

Hak, Claudia
2020

Rapport/avhandling

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. September 2019 – august 2020. (1849732)

Hak, Claudia
2020