Gå til innhold

Måling av luftkvalitet ved hjelp av rimelige gass- og partikkelsensorer (Airify)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2020–2021

Oppdragsgiver: Innovasjon Norge

Ansvarlig institusjon: NILU - Norsk institutt for luftforskning

Airify er et industrielt innovasjonsprosjekt der NILU vil bidra til å evaluere ytelsen til nye rimelige sensorsystemer utviklet av LASTING Software.

Prosjektet omfatter montering og testing av sensorsystemene i felt, samt vurdering av ytelse/datakvalitet av både stasjonære og mobile enheter.