Gå til innhold

Autonomous Multi-Format In-Situ Observation Platform for Atmospheric Carbon Dioxide and Methane Monitoring in Permafrost & Wetlands (MISO)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2023–2026

Oppdragsgiver: EU – Horisont Europa (EC/HEU)

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: Alfred-Wegener-Institut Für Polar-und Meeresforschung, Azur drones, Consiglio Nazionale delle Ricerche, SENSEAIR AB, Tegnology APS, The Queen's University of Belfast, UiT Norges arktiske universitet

Klimaoppvarmingen drives av økte konsentrasjoner av klimagasser (GHG), for eksempel CO2 og CH4, i atmosfæren. Eksisterende observatorier er i stand til å fange klimagassinformasjon for globale vurderinger i stor skala, men kortsiktig naturlig variasjon og klimadrevne endringer i atmosfærisk CO2 og CH4 er fortsatt mindre kjent. Det er også for tiden mangel på tilstrekkelig presise, autonome og kostnadseffektive GHG-sensorer for overvåkning i tilstrekkelig romlig skala og i vanskelig tilgjengelige områder.

MISO vil utvikle og demonstrere en autonom in-situ observasjonsplattform for bruk i vanskelig tilgjengelige områder (Arktis, våtmarker), for påvisning og kvantifisering av karbondioksid og metangasser. Vi vil bruke en kombinasjon av stasjonære og mobile (drone) løsninger som krever minimum av inngrep på stedet når den er utplassert.

For å oppnå dette målet vil MISO forbedre deteksjonsgrensen og nøyaktigheten til en NDIR GHG-sensor, som deretter vil bli brukt i tre observasjonsplattformer (et statisk tårn, et statisk kammer og en UAV-montert sensor), betjent ved hjelp av en sentral baseenhet. Alle elementene vil være designet for drift i tøffe miljøer og med et minimum av menneskelig inngripen. De statiske observatoriene vil bli drevet av en unik geotermisk enhet.

Kommunikasjon mellom de tre observatoriene og en datasky vil bruke en kombinasjon av P2P, G4/G5/LTE, LORAWAN og wifi-teknologier. Spesifikasjonene til plattformen vil bli utviklet sammen med interessenter fra akademia, overvåkings- og målesystemer, industri og politikk.

En klar DCE-strategi og fokus på kortsiktig effektstyring og mellomlang og langsiktig kommersialisering vil målrettes mot flere brukergrupper, inkludert industrier og representanter for hovedovervåkingssystemer og infrastrukturer (f.eks. ICOS). Dette vil støtte innovative styringsmodeller og vitenskapsbasert policydesign, implementering og overvåking. Bærekraftsytelse og konkurranseevne i domenene som dekkes av HE Cluster 6 vil bli forbedret.

Project DOI: https://doi.org/10.3030/101086541

Oppdatert: 02.11.2022