Gå til innhold

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays (NanoBioReal)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2019–2022

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (288768)

Ansvarlig institusjon: Universitetet i Bergen

Samarbeidspartnere: NILU – Norsk institutt for luftforskning

Det er behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre en ansvarlig utvikling av nanoteknologi. Det er derfor et stort behov for å innhente pålitelig, balansert og objektiv informasjon og data for å redusere risiko og usikkerheten rundt effekter av NMs. De fleste biologiske modeller og eksponeringssystemer, i tillegg til gjellende datamodeller, ikke representerer hva man eksponeres for i virkeligheten. Bruk av forsøksdyr har i mange tilfeller en begrenset kraft til å forutsi helseeffekter på mennesker. Dette krever et skifte fra kostbare og i mange tilfeller etisk tvilsomme dyreforsøk til innovative, pålitelige, kostnadseffektive og ikke minst sosialt aksepterte testmetoder og datamodeller.

Formålet med NanoBioReal er å etablere virkelighetsnære modeller som gir en pålitelig, robust og effektiv plattform for å vurdere helseeffektene av NMs. Vårt testsystem vil dekke et stort område av biologiske modeller, fra enkeltceller til tredimensjonale cellemodeller som simulerer vev og organer. Dette inkluderer såkalte «organ-på-brikke» systemer som vil måle effekter i nåtid og fange relevante effekter etter både kort- og langtidseksponeringer. NanoBioReal skal levere pålitelige, robuste og relevante biologiske og data modeller for å støtte opp om «trygg ved design» tilnærmingen i utviklingen av NMs og for å svare på behovene til forskjellige interessenter og forvaltning.

Nasjonale partnere:

Inst. for klinisk odontologi (IKO), Det medisinske fak., Univ. i Bergen (UiB), Norsk instit. for luftforskning (NILU), Arbeidsmiljøinstituttet (STAMI), og Norges teknisk-naturvitenskapelige univ. (NTNU). Underleverandør: NorGenotech. Internasjonale partnere: Catalan Inst. of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), og Univ. i Gdansk. Samarbeidspartnere: Inst. for fysikk og teknologi (UiB), Inst. for elektrofag (HVL), NIOM, TkØst og TkVest Hordaland.

NanoBioReal har 2 publikasjoner ved NILU (2019–)

Tidsskriftspublikasjon

Genotoxicity of nanomaterials: Advanced in vitro models and high throughput methods for human hazard assessment—a review (1837108)

Kohl, Yvonne; Runden, Elise; Mariussen, Espen; Hesler, Michelle; El Yamani, Naouale; Longhin, Eleonora; Dusinska, Maria
2020

Tidsskriftspublikasjon

Thermodynamic parameters at bio-nano interface and nanomaterial toxicity: A case study on BSA interaction with ZnO, SiO2 and TiO2 (1818722)

Precupas, Aurica; Gheorghe, Daniela; Botea-Petcu, Alina; Leonties, Anca Ruxandra; Sandu, Romica; Popa, Vlad T.; Mariussen, Espen; El Yamani, Naouale; Runden, Elise; Dumit, Veronica; Xue, Ying; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria; Haase, Andrea; Tanasescu, Speranta
2020