Gå til innhold

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays (NanoBioReal)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2019–2022

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (288768)

Ansvarlig institusjon: Universitetet i Bergen

Samarbeidspartnere: NILU

Det er behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre en ansvarlig utvikling av nanoteknologi. Det er derfor et stort behov for å innhente pålitelig, balansert og objektiv informasjon og data for å redusere risiko og usikkerheten rundt effekter av NMs. De fleste biologiske modeller og eksponeringssystemer, i tillegg til gjellende datamodeller, ikke representerer hva man eksponeres for i virkeligheten. Bruk av forsøksdyr har i mange tilfeller en begrenset kraft til å forutsi helseeffekter på mennesker. Dette krever et skifte fra kostbare og i mange tilfeller etisk tvilsomme dyreforsøk til innovative, pålitelige, kostnadseffektive og ikke minst sosialt aksepterte testmetoder og datamodeller.

Formålet med NanoBioReal er å etablere virkelighetsnære modeller som gir en pålitelig, robust og effektiv plattform for å vurdere helseeffektene av NMs. Vårt testsystem vil dekke et stort område av biologiske modeller, fra enkeltceller til tredimensjonale cellemodeller som simulerer vev og organer. Dette inkluderer såkalte «organ-på-brikke» systemer som vil måle effekter i nåtid og fange relevante effekter etter både kort- og langtidseksponeringer. NanoBioReal skal levere pålitelige, robuste og relevante biologiske og data modeller for å støtte opp om «trygg ved design» tilnærmingen i utviklingen av NMs og for å svare på behovene til forskjellige interessenter og forvaltning.

Nasjonale partnere:

Inst. for klinisk odontologi (IKO), Det medisinske fak., Univ. i Bergen (UiB), Norsk instit. for luftforskning (NILU), Arbeidsmiljøinstituttet (STAMI), og Norges teknisk-naturvitenskapelige univ. (NTNU). Underleverandør: NorGenotech.

Internasjonale partnere:

Catalan Inst. of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), og Univ. i Gdansk.

Samarbeidspartnere:

Inst. for fysikk og teknologi (UiB), Inst. for elektrofag (HVL), NIOM, TkØst og TkVest Hordaland.

Oppdatert: 11.04.2023

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays har 11 publikasjoner ved NILU:

Validation of an advanced 3D respiratory tri-culture model at the air-liquid interface for hazard assessment of nanomaterials

Camassa, Laura Maria Azzurra; Elje, Elisabeth; Mariussen, Espen; Longhin, Eleonora Marta; Haugen, Kristine; Dusinska, Maria; Zienolddiny-Narui, Shan; Rundén-Pran, Elise

2022

Decitabine-induced DNA methylation-mediated transcriptomic reprogramming in human breast cancer cell lines; the impact of DCK overexpression

Buociková, Verona; Tyciakova, Sylvia; Pilalis, Eleftherios; Mastrokalou, Chara; Urbanova, Maria; Matuskova, Miroslava; Demkova, Lucia; Medova, Veronika; Longhin, Eleonora Marta; Rundén-Pran, Elise; Dusinska, Maria; Rios Mondragon, Ivan; Cimpan, Mihaela-Roxana; Gábelová, Alena; Soltysova, Andrea; Smolkova, Bozena; Chatziioannou, Aristotelis

2022

Advanced Respiratory Models for Hazard Assessment of Nanomaterials—Performance of Mono-, Co- and Tricultures

Camassa, Laura Maria Azzurra; Elje, Elisabeth; Mariussen, Espen; Longhin, Eleonora Marta; Dusinska, Maria; Zienolddiny-Narui, Shanbeh; Rundén-Pran, Elise

2022

Decitabine potentiates efficacy of doxorubicin in a preclinical trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer models

Buociková, Verona; Longhin, Eleonora Marta; Pilalis, Eleftherios; Mastrokalou, Chara; Miklíková, Svetlana; Cihova, Marina; Poturnayova, Alexandra; Mackova, Katarina; Bábelová, Andrea; Trnkova, Lenka; El Yamani, Naouale; Zheng, Congying; Mondragon, Ivan Rios; Labudova, Martina; Csaderova, Lucia; Kuracinova, Kristina Mikus; Makovicky, Peter; Kučerová, Lucia; Matuskova, Miroslava; Cimpan, Mihaela-Roxana; Dusinska, Maria; Babal, Pavel; Chatziioannou, Aristotelis; Gábelová, Alena; Rundén-Pran, Elise; Smolkova, Bozena

2022

An Advanced In vitro Respiratory Model for Genotoxicity Testing at the Air-Liquid Interface

Rundén-Pran, Elise; Mariussen, Espen; Elje, Elisabeth; Chary, A.; Longhin, Eleonora Marta; El Yamani, Naouale; Dusinska, Maria; Gutleb, AC; Serchi, T

2021

Development of an Adverse Outcome Pathway for Chronic and Multi-Generational Impacts of Nanomaterials in the Environmental Indicator Species Daphnia Magna

Lynch, Iseult; Reilly, Katie; Cimpan, Mihaela Roxana; Drønen, Anne-Marthe; Rios-Mondragon, Ivan; Cambier, Sébastien; Gutleb, Arno; Serchi, Tommaso; Dusinska, Maria; Rundén-Pran, Elise; Mariussen, Espen; Longhin, Eleonora Marta; Murugadoss, Sivakumar; Hoet, Peter; Willihagen, Egon; Martens, Marvin; Afantitis, Antreas; Melargakis, Georgia; Vincovik Vrcek, Ivana

2020

Genotoxicity of nanomaterials: Advanced in vitro models and high throughput methods for human hazard assessment—a review

Kohl, Yvonne; Rundén-Pran, Elise; Mariussen, Espen; Hesler, Michelle; El Yamani, Naouale; Longhin, Eleonora Marte; Dusinska, Maria

2020

Thermodynamic parameters at bio-nano interface and nanomaterial toxicity: A case study on BSA interaction with ZnO, SiO2 and TiO2

Precupas, Aurica; Gheorghe, Daniela; Botea-Petcu, Alina; Leonties, Anca Ruxandra; Sandu, Romica; Popa, Vlad Tudor; Mariussen, Espen; El Yamani, Naouale; Rundén-Pran, Elise; Dumit, Veronica; Xue, Ying; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria; Haase, Andrea; Tanasescu, Speranta

2020