Gå til innhold

Plastforurensing ; en global utfordring for en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina (PlastPoll)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2018–2021

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (275172)

Ansvarlig institusjon: NILU - Norsk institutt for luftforskning

Vi finner marint plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og telle plastforurensning.

Det arktiske havet og tilstøtende havområder er godt forbundet med Framstredet og Bering-stredet, som øker problemet med marin plastforurensning i Arktis.

For å forstå fordelingen og finne løsninger for å redusere plastforurensning i Arktis, er kunnskap om lokale kilder i Arktis like viktig som en forståelse av transportveiene fra tettbefolkede områder lenger sør.

Ved å samarbeide med kinesiske og amerikanske forskergrupper, vil vi også kunne bedre forstå globale plastutslipp samt distribuere toppmoderne metodikk til disse landene.

Utviklingen av masterkurs, feltturer og seminarer i alle involverte land vil bidra til en harmonisert kunnskapsoverføring og danne sterke bånd mellom forskergruppene.

Med manglende data på kilder, utslippsstørrelser og eksponeringer i hele det marine økosystemet, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Vi er i gang med å utveksle metoder for vann, teste nye metoder og undervise studenter (UiT, master- og bachelor nivå). Vi er også i ferd med å ferdigstille planer for en vinterskole for master-, og PhD studenter i Shanghai, Kina, i februar 2019.

PlastPoll har 4 publikasjoner ved NILU (2018–2021)

Tidsskriftspublikasjon

Oceanic long-range transport of organic additives present in plastic products: an overview (1924150)

Andrade, Helena; Glüge, Juliane; Herzke, Dorte; Ashta, Narain Maharaj; Nayagar, Shwetha Manohar; Scheringer, Martin
2021

Tidsskriftspublikasjon

Microplastic Fiber Emissions From Wastewater Effluents: Abundance, Transport Behavior and Exposure Risk for Biota in an Arctic Fjord (1915591)

Herzke, Dorte; Ghaffari, Peygham; Sundet, Jan Henry; Tranang, Caroline Aas; Halsband-Lenk, Claudia
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Plastic and microplastic pollution: detec­tion, identification, quantification (1673071)

Nikiforov, Vladimir
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Microplastic research at NILU – what was plastic litter made of and what does it consist of? (1673068)

Nikiforov, Vladimir
2018

Kan vi resirkulere plast uten å samtidig resirkulere miljøgifter? Det nye NFR-prosjektet PLASTCYC utforsker mulighetene
Produksjonen av plast har økt med tjuegangen i løpet av de siste 50 årene. Den forventes å dobles igjen innen 2035 – og firedobles innen…

Vil overvåke plast i gulp og avføring fra sjøfugler
Framsenteret, Tromsø: Store mengder plast flyter rundt i havet, det meste i form av mikroplast – som ofte havner i magen til sjøfugler. Nå vil…

Plast truer Arktis
Framsenteret, Tromsø: Arktis er i fare og kan lide av negative effekter hvis plast tas opp i næringskjeden, viser en ny forskningsrapport.

Tusenvis av plastbiter er på vei mot Arktis
Marin forsøpling kjenner ingen grenser. Havstrømmer frakter plastsøppel fra hele verden mot Arktis, men vi kan ikke bare skylde på andre. Lokale kilder bidrar også…

NILU analyserer plast for NRK
I programmet «Forbrukerinspektørene» onsdag 12. oktober lurer NRK på om produsentene følger regelverket når det gjelder innhold av bisfenol A (BPA) i forbrukerartikler laget av…