Gå til innhold

Prosjekter

Her presenterer vi et utvalg av NILUs prosjekter. Klikk på det enkelte prosjekt for mer informasjon.

Integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer (COPE)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer og økosystemer vi vet mye om, for å utvikle og evaluere rammeverket.

Prosjektperiode: 01.01.2019 – 31.12.2024

Pågående

Plastic cycle ; Optimalisering av ressurseffektivitet mens minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYC)

PLASTCYC vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 01.01.2020 – 31.12.2023

Pågående

Analysemetoder for kvantifisering av nano- og mikroplastpartikler og deres nedbrytning i marint miljø (ANDROMEDA)

I ANDROMEDA skal en kombinasjon av avanserte teknikker, som for eksempel µFTIR, Raman og SEM-EDX, optimeres og benyttes til karakterisering og kvantifisering av mikroplast og nanoplast i størrelsesorden 1 µm, 0,2 µm og mindre. Spesielt fokus vil bli gitt til typer MP som er utfordrende å detektere, slik som mikrofibre, malingsflak og partikler fra dekkslitasje.

Prosjektperiode: 01.01.2020 – 31.12.2023

Pågående

Flukser og skjebnen til mikroplast i Nordeuropeiske farvann (FACTS)

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forstålse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøke hvor mikroplastpartikler vil havne både i tempererte farvann i den sørlige Nordsjøen og det arktiske vannet i Barentshavet.

Prosjektperiode: 01.01.2020 – 31.12.2023

Pågående

Science-based risk governance of nanotechnology (RiskGone)

NILU leder et internasjonalt konsortium om risikostyring for konstruerte nanomaterialer i H2020-prosjektet RiskGONE. I tillegg til den koordinerende rollen er NILU ansvarlig for å sette opp retningslinjer for risiko-/nyttevurdering av nanomaterialer. Disse retningslinjene skal brukes i sammenliknende vurderinger av risiko og fordeler relatert til miljø, helse, økonomi og samfunn.

Prosjektperiode: 01.01.2019 – 28.02.2023

Pågående

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra de billigere sensorer.

Prosjektperiode: 01.01.2019 – 31.12.2021

Pågående

Plastforurensing ; en global utfordring for en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina (PlastPoll)

Vi finner marint plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og […]

Prosjektperiode: 01.01.2018 – 31.12.2021

Pågående

PrecX – Hyperlokal nedbørsmelding for et globalt vannkraftsmarked (PrecX)

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser.

Prosjektperiode: 01.01.2020 – 31.12.2020

Pågående

Brukte bildekk i asfaltproduksjon (RubberRoad)

Prosjektet tar for seg en innledende studie for ansvarlig bruk av brukte bildekk ved å stimulere til produksjon av asfalt med gummiinnhold i Norge. Målet er å motivere norsk asfaltindustri og andre interessenter til å gjenvinne gummi fra resirkulerte bildekk og benytte det i bil- og sykkelveier, som en konkurransedyktig ressurs.

Prosjektperiode: 01.01.2018 – 31.12.2018

Fullført

iResponse: Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse )

The iResponse project will develop and study social responsible ICT-based crowdsourcing tools for environmental research and decision-making processes based on citizen participation and engagement (crowdsourcing).

Prosjektperiode: 01.09.2015 – 30.09.2018

Fullført