Gå til innhold

Prosjekter

Her presenterer vi et utvalg av NILUs prosjekter. Klikk på tittelen til det enkelte prosjekt for mer informasjon.

Mot kognitive og autonome smartby-tjenester: Et datasystem for raskere og nøyaktigere luftkvalitetsvarsling (AirQMAN)

Luftforurensning er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for helse og velvære. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er luftforurensning skyld i syv millioner dødsfall per år på verdensbasis. Med tanke på […]

Prosjektperiode: 2021 – 2025

Pågående

Integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer (COPE)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer og […]

Prosjektperiode: 2019 – 2024

Pågående

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Bærekraftig utvikling i byer

Et strategisk instituttprosjekt (SIS-prosjekt) designet i tett samarbeid mellom NILU og NIVA. Prosjektets overordnete mål er å utvikle et metodisk rammeverk som kan hjelpe med å tenke strukturert og skaffe […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Analysemetoder for kvantifisering av nano- og mikroplastpartikler og deres nedbrytning i marint miljø (ANDROMEDA)

I ANDROMEDA skal en kombinasjon av avanserte teknikker, som for eksempel µFTIR, Raman og SEM-EDX, optimeres og benyttes til karakterisering og kvantifisering av mikroplast og nanoplast i størrelsesorden 1 µm, 0,2 µm og mindre. Spesielt fokus vil bli gitt til typer MP som er utfordrende å detektere, slik som mikrofibre, malingsflak og partikler fra dekkslitasje.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Utvikling av miljøprestasjoner og klimapåvirkningsindikatorer for vurdering av bærekraft (DECIAS)

 DECIAS-prosjektet har som mål å utvikle en modelleringsverktøykasse for miljømessig bærekraftsvurdering basert på livssyklusanalyse (LCA), materialstrømsanalyse (MFA) og multiregional kryssløpsanalyse (MRIO). Produksjon, handel og forbruk av varer og tjenester fører […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Flukser og skjebnen til mikroplast i Nordeuropeiske farvann (FACTS)

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forstålse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøke hvor mikroplastpartikler vil havne både i tempererte farvann i den sørlige Nordsjøen og det arktiske vannet i Barentshavet.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering. Prosjektet har […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Intelligent saneringssystem for fjerning av skadelige forurensninger i vann ved hjelp av modifisert karbonskum (i-CLARE)

Målet med i-CLARE er å designe og produsere det elektrokjemiske vannbehandlingssystemet, med implementerte kunstige intelligensprosedyrer dedikert til å identifisere og lære de mest effektive driftsparametrene for å fjerne en gitt […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Science-based risk governance of nanotechnology (RiskGone)

NILU leder et internasjonalt konsortium om risikostyring for konstruerte nanomaterialer i H2020-prosjektet RiskGONE. I tillegg til den koordinerende rollen er NILU ansvarlig for å sette opp retningslinjer for risiko-/nyttevurdering av […]

Prosjektperiode: 2019 – 2023

Pågående

Nordic participatory, healthy and people-centred cities (NordicPATH)

NordicPATH’s overall objective is to establish a new model for citizens’ participation and collaborative planning in Nordic countries to create healthy and people-centred cities. The project is tackling complex environmental […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Behandling av hjerneslag med glutamat oksaloacetate transaminase nanopartikler (GOTTARG)

Prosjektet har som mål å se på nye behandlingsmåter for hjerneskade. Prosjektet vil belyse de særlige fordelene denne tilnærmingen har til behandling av hjerneslag, men dette er en metode som […]

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Pågående

Kartlegging av luftkvaliteten i omgivelsene rundt to norske aluminiumsverk (ESPIAL)

Effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk er studert i flere tiår. NILU har studert effekter på luftkvalitet både ved hjelp av målinger og modellberegninger siden tidlig på 1970-tallet. […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays (NanoBioReal)

Det er behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

Måling av SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. En SO2-monitor […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Participatory science toolkit against pollution (ACTION)

ACTION-prosjektet skal forandre måten vi gjennomfører folkeforskning (citizen science) i dag: fra en prosess ledet av forskere til å være mer samskapende, inkluderende og ledet av befolkningen. På denne måten […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Fullført

Metodikkutvikling for finskala utslippsberegninger fra anleggsarbeid (MD EmSite)

Målet med dette prosjektet er å utvikle et konsept for å estimere finskala utslipp fra anleggsarbeid (følgende komponenter er inkludert: CO2, BC, CH4, NH3, NMVOC, PM10, PM2.5 and NOx) fra bygningsaktiviteter […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring […]

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Intelligente miljøinformanter (INTER)

Hovedmålet i INTER prosjektet er å utvikle grønne intelligente miljøinformanter som kan måle direkte hvor mye restolje som finnes, og som ikke minst er miljøvennlige. For å forstå hvordan miljøinformantene […]

Prosjektperiode: 2016 – 2021

Pågående

Plastforurensing ; en global utfordring for en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina (PlastPoll)

Vi finner marint plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og […]

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført

Utvikling av en polleninformasjonstjeneste basert på data fra satellittplattformene Sentinel – Fase 2 (SEN4POL-2)

Prosjektet er en videreføring av SEN4POL fase 1 og skal undersøke muligheter for å bruke satellittdata for å kartlegge og varsle forekomst av bjørkepollen i Norge. Prosjektet utnytter dataene som fremskaffes […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Pågående

CitySatAir

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer. Ifølge WHOs luftkvalitetsdatabase utsettes 80% av befolkningen i byområder som overvåker luftforurensning for forurensingsnivåer som er høyere enn WHO sine anbefalinger. […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført

Måling av luftkvalitet ved hjelp av rimelige gass- og partikkelsensorer (Airify)

Airify er et industrielt innovasjonsprosjekt der NILU vil bidra til å evaluere ytelsen til nye rimelige sensorsystemer utviklet av LASTING Software. Prosjektet omfatter montering og testing av sensorsystemene i felt, […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Klimautslipp knyttet til turisters transport til og i Norge (co2rism)

Dette prosjektet tar sikte på å kvantifisere CO2-utslipp fra turisters reiser til, i og fra Norge. Utslipp er beregnet basert på detaljerte data som gjør det mulig å separere utslipp […]

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Eliminasjon av kreftstamceller ved ny kombinasjon av epigenetikk med kjemo- og genterapi for brystkreftbehandling (INNOCENT)

En utfordring i behandling av brystkreftpasienter er høy tilbakefallsfrekvens. Dette prosjektet har fokus på sirkulerende kreftstamceller, som er en viktig årsak til tilbakefall hos pasientene. Målet med dette prosjektet er […]

Prosjektperiode: 2017 – 2020

Fullført

PrecX – Hyperlokal nedbørsmelding for et globalt vannkraftsmarked (PrecX)

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser. Vannkraftselskaper er avhengige av nøyaktige prognoser da dette er sentral […]

Prosjektperiode: 2020 – 2020

Fullført

Brukte bildekk i asfaltproduksjon (RubberRoad)

Prosjektet tar for seg en innledende studie for ansvarlig bruk av brukte bildekk ved å stimulere til produksjon av asfalt med gummiinnhold i Norge. Målet er å motivere norsk asfaltindustri […]

Prosjektperiode: 2018 – 2018

Fullført

iResponse: Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse )

The iResponse project will develop and study social responsible ICT-based crowdsourcing tools for environmental research and decision-making processes based on citizen participation and engagement (crowdsourcing). Two crowdsourcing tools will be […]

Prosjektperiode: 2015 – 2018

Fullført

Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR)

HackAIRs hovedmål var å utvikle og teste en åpen plattform for å sette innbyggerne i stand til å sette opp egne nettverk for overvåkning av luftkvalitet på en enkel måte. […]

Prosjektperiode: 2016 – 2018

Fullført

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og […]

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført