Gå til innhold

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck René; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.
Serie: NILU rapport, 14/2018
År: 2018
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-2932-9
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2017, samt sesongmiddel vinter 2016/17. Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.