Gå til innhold

Rapport/avhandling

Spesifikasjoner for sensorsystemer til måling av luftkvalitet. Anbefalinger ved anskaffelse.

Dauge, Franck René; Marsteen, Leif; Schneider, Philipp

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Spesifikasjoner for sensorsystemer til måling av luftkvalitet. Anbefalinger ved anskaffelse.
Serie: NILU rapport, 33/2018
År: 2018
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-2956-5
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Denne rapporten forklarer tekniske begrep knyttet til måleytelse, samt gir anbefalinger og krav i forbindelse med utarbeidelse av anbud. Rapporten går gjennom eksisterende instrumentering til luftkvalitetsmåling i Norge og gjeldende lovgivning rundt temaet. Den nevner mulige applikasjoner for ny sensorteknologi. En oversikt over metrologiske begrep sammen med forklaringer gir leseren grunnleggende kunnskap for å kunne tolke instrumentspesifikasjoner. Rapporten identifiserer noen viktige parametere knyttet til kvaliteten på sensorsystemer.