Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016

Austnes, Kari; Lund, Espen; Sample, James Edward; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Aas, Wenche

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016
Serie: NIVA-rapport, 7239
År: 2018
Utgiver: Norsk institutt for vannforskning, Oslo
ISBN: 978-82-577-6974-1
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Rapporten viser overskridelser av tålegrenser for forsuring av vann og jord, samt overgjødslingseffekter på vegetasjon, med avsetningsverdier for perioden 2012–2016. Det er kun en liten reduksjon i areal med overskridelse siden forrige periode: For vann, ved bruk av SSWCoaa-modellen er 7% av Norges areal overskredet (8% i forrige periode). Bruk av FABoaa-modellen, som forutsetter et mye større forsuringsbidrag fra nitrogen, gir en overskridelse på 19% av Norges areal (20% i forrige periode). Overskredet areal for overgjødslingseffekter på vegetasjon er 20% (21% i forrige periode). Tålegrensene for forsuring av skogsjord er ikke overskredet. Noen oppdateringer av tålegrensene har blitt gjort, primært for overgjødsling av vegetasjon. Det er også benyttet en ny metode for beregning av avsetninger. Ingen av endringene gav store forskjeller i totalt overskredet areal, men noen forskjeller i hvor man finner overskridelser og størrelsen på overskridelsene.