Gå til innhold

Populærvitenskapelig foredrag

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2017. Presentasjon av funn i rapporten om overvåking av klimagasser og partikler.

Myhre, Cathrine Lund

Publikasjonsdetaljer

Programmøte, Miljødirektoratet, Oslo, 15.02.2018–15.02.2018