Gå til innhold

Rapport/avhandling

Godkjenning av instrumenter for måling av lokal luftkvalitet. Forslag til godkjenningsordning for Norge.

Hak, Claudia; Marsteen, Leif

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Godkjenning av instrumenter for måling av lokal luftkvalitet. Forslag til godkjenningsordning for Norge.
Serie: NILU rapport, 4/2019
År: 2019
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-2965-7
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Instrumenter som skal brukes til måling av lokal luftkvalitet i henhold til forurensningsforskriften skal være godkjente for dette formålet. Norge har per i dag ingen godkjenningsordning. Inntil videre godkjennes derfor de instrumenter som det svenske referanselaboratoriet for luft har godkjent. Denne rapporten beskriver hvordan en godkjenningsordning kan etableres i Norge, basert på rutinen brukt i Sverige, gjennom å belyse den lovmessige forankringen og prosedyren for typegodkjenning. Oppgavene og ansvarsfordelingen mellom den ansvarlige forvaltningsmyndigheten (Miljødirektoratet) og Referanselaboratoriet er forklart. Miljødirektoratet rapport, M-1327/2019.