Gå til innhold

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.
Serie: NILU rapport, 15/2019
År: 2019
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-2982-4
Lenke: Fulltekst

Sammendrag:
Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2018, samt sesongmiddel vinter 2017/18. Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.