Gå til innhold

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Artificial intelligence models with multivariate inputs for calibration of low-cost PM sensors - proof of concept and preliminary analysis

Topalovic, D. B.; Davidovic, M.; Bartonova, Alena; Jovasevic-Stojanovic, Milena

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Proceedings. The Sixth International WeBIOPATR Workshop & Conference. Particulate Matter: Research and Management. WeBIOPATR2017. 6 - 8 September 2017. Belgrade, Serbia., 2019
Kategori: Bok, Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Utgiver: Vinca Institute of Nuclear Sciences, Belgrade
Side: 216–222
ISBN: 978-86-7306-152-8