Gå til innhold

Faglig foredrag

Skogovervåking i Norge - tidsserier og trender

Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Jepsen, Jane Uhd; Nordbakken, Jørn-Frode; Økland, Bjørn; Økland, Tonje; Aas, Wenche

Publikasjonsdetaljer

Vått og tørt - data om vær og vann i jord og skog, Ås