Gå til innhold

Rapport/avhandling

Vurdering av rentbrennende vedovners betydning for partikkelutslipp i Oslo kommune. Effekt på svevestøvnivåer.

Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Vurdering av rentbrennende vedovners betydning for partikkelutslipp i Oslo kommune. Effekt på svevestøvnivåer.
Serie: NILU rapport, 16/2019
År: 2019
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-2983-1
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Målet med studien er å vurdere effekten av tilskudd til utskifting av gamle vedovner til nye rentbrennende ovner, og i hvilken grad ordningen har påvirket det totale partikkelutslippet og luftkonsentrasjoner i Oslo kommune. NILU har utført tre beregninger; 1) utslippsmodellering og spredningsberegninger for 4 ulike scenarioer; 2) utslippsreduksjon fra tilskuddsordningen i Oslo kommune; og 3) vurdering av tidsutvikling av vedfyringsutslipp, vedforbruk og utslippsfaktorer for kommuner med og uten tilskuddsordning. Modellering og vurdering av den potensielle utslippsreduksjonen som kan tilskrives tilskuddsordningen, viser at tilskuddsordningen potensielt har en stor effekt på reduksjon av partikkelutslipp og konsentrasjoner av PM2.5 og PM10. Beregnigene viser at tilskuddsordningen i Oslo kommune gir betydelig redusert utslippsfaktor over tid, men effekten på totalt PM-utslipp er liten.