Gå til innhold

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø
Serie: NILU rapport, 26/2019
År: 2019
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-2996-1
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Tromsø ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for PM10, PM2,5 og NO2 for Dagens situasjon 2016 og Framtidig situasjon 2023 med og uten tiltak mot svevestøv. Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med oppdragsgiver og arbeidsgruppen, er det foreslått en revidert handlings- og beredskapsplan som skal behandles politisk.