Gå til innhold

Rapport/avhandling

Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Målinger 2018-2019.

Tønnesen, Dag Arild; Skaar, Jøran Solnes; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Målinger 2018-2019.
Serie: NILU rapport, 24/2019
År: 2019
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-2993-0
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i Hønefoss. Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske parametre som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind. Årsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel. Årsmiddelverdiene av NO2 og PM10 lå ikke over nedre vurderingsterskel. Døgnmiddelverdier av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av NO2 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel.