Gå til innhold

Rapport/avhandling

Måling av NO2 ved E16/E39 Arna – Vågsbotn – Klauvaneset med passive prøvetakere. Februar og mars 2020.

Hak, Claudia

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Måling av NO2 ved E16/E39 Arna – Vågsbotn – Klauvaneset med passive prøvetakere. Februar og mars 2020.
Serie: NILU rapport, 5/2020
År: 2020
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3001-1
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Kartlegging av NO2-konsentrasjoner i luft ved E16 Arna – Vågsbotn ble utført av NILU på oppdrag fra Statens vegvesen. Målingene ble utført med passive prøvetakere ved 10 steder i området Gaupås-Kalsås-Blinde. Prosjektet ble gjennomført vinteren 2020 (28. januar – 24. mars) i et område som er utsatt for inversjonsforhold i vintermånedene. Vinteren 2019-2020 viste seg til å bli en mild vinter, inversjonsforhold ble ikke registrert. NO2-konsentrasjonen var høyest den første uken målingene pågikk og ble gradvis lavere i påfølgende uker. De siste 2 ukene var påvirket av mindre trafikk som en følge av pandemitiltak. Middelkonsentrasjonen ved det mest forurensede målestedet over hele måleperioden var 22,9 μg/m3. Sammenligning av resultatene fra måleområdet med observasjoner fra målestasjoner i Bergen viste at NO2-konsentrasjonen rett ved E16 var på samme nivå som ved veinære stasjoner i Bergen.