Gå til innhold

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

A presentation of the EPISODE urban scale air quality model and its application to Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Santos, Gabriela Sousa; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Proceedings of Abstracts. 12th International Conference on Air Quality Science and Application. Online Conference, 2020
Kategori: Bok, Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Utgiver: The Air quality Conference, Hatfield
Side: 70
ISBN: 9781527258297
Lenke: Fulltekst