Gå til innhold

Populærvitenskapelig kapittel/artikkel

COPE: Undersøker kombinerte effekter av miljøgifter og klimaendringer på arktiske økosystemer

Krogseth, Ingjerd Sunde

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Årsrapport 2019, 2019
Kategori: Rapport/avhandling, Rapport
Utgiver: NILU, Kjeller
Side: 8–9
ISBN: 978-82-425-2971-8