Gå til innhold

Rapport/avhandling

Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2019

Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Beachell, Andreas Myki; Børja, Isabella; Brurberg, May Bente; Clarke, Nicholas; Økland, Rune Halvorsen; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Perminow, Juliana; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Tollefsrud, Mari Mette; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Økland, Tonje; Aas, Wenche

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2019
Serie: NIBIO Rapport, 119
År: 2020
Utgiver: NIBIO, Ås
ISBN: 978-82-17-02387-6
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader gir store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Det samme gjør invaderende skadegjørere, både allerede etablerte arter og nye som kan komme til Norge i nær framtid. I denne rapporten presenteres resultater fra skogskadeovervåkingen i Norge i 2019 og trender over tid.....