Gå til innhold

Rapport/avhandling

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger
Serie: NILU rapport, 17/2020
År: 2020
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3019-6
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Stavanger, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til at forurensningsnivået holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften. I tillegg belyser denne utredningen tiltak som vil være med på å redusere nivåene sammenlignet med helsemyndighetenes anbefaling til luftkvalitet. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Stavanger ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for PM10, PM2,5 og NO2 for Dagens situasjon 2018 og Framtidig situasjon 2024 med og uten tiltak. Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med oppdragsgiver, er det foreslått en revidert handlings- og beredskapsplan som skal behandles politisk.