Gå til innhold

Rapport/avhandling

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. September 2019 – august 2020.

Hak, Claudia

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. September 2019 – august 2020.
Serie: NILU rapport, 20/2020
År: 2020
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3022-6
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Bedriftene ble pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre SO2-målinger i omgivelsesluft. Målingene ble utført med SO2-monitor i boligområdet på Fiskåtangen (Konsul Wilds vei) og med passive SO2-prøvetakere ved 6 steder rundt bedriftene. Rapporten dekker målinger i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Norske grenseverdier for luftkvalitet (SO2) ble overholdt ved Konsul Wilds Vei for alle midlingsperioder krevet i forurensningsforskriften (årsmiddel, vintermiddel, døgnmiddel og timemiddel). De mest belastede stedene i måleperioden var Konsul Wilds vei og Fiskåveien rett sør for bedriftene.