Gå til innhold

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.
Serie: NILU rapport, 18/2020
År: 2020
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3020-2
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Smelteverkene i nordvest-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2019, samt for vinter 2018/19. I januar 2019 var det to episoder med høye konsentrasjoner av SO2 på Svanvik. 25. januar ble det sendt varsel til befolkningen i området. Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.