Gå til innhold

Rapport/avhandling

Maximum limit values for selected hazardous organic contaminants (HOCs) in secondary raw materials used in fertilisers and soil products

Eggen, Trine; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Nikiforov, Vladimir A.; Vogelsang, Christian

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Maximum limit values for selected hazardous organic contaminants (HOCs) in secondary raw materials used in fertilisers and soil products
Serie: NIBIO Rapport, 110
År: 2019
Utgiver: NIBIO, Ås
ISBN: 978-82-17-02400-2
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartement ga 27. juni 2016 Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet i oppdrag å revidere forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. I oppdraget ble det lagt vekt på tilrettelegging for økt ressursutnyttelse av restmaterialer i gjødselvarer og at nyttiggjøringen skjer på måter som minimerer forurensning til vann, jord og luft...