Gå til innhold

Rapport/avhandling

Prøvetaking og analyse av arsen (As) i omgivelsesluft ved Elkem Carbon. September 2019 – september 2020.

Hak, Claudia

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Prøvetaking og analyse av arsen (As) i omgivelsesluft ved Elkem Carbon. September 2019 – september 2020.
Serie: NILU rapport, 23/2020
År: 2020
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3025-7
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
På oppdrag fra Elkem Carbon AS, har NILU utført målinger av arsen (As) i omgivelsene til Elkem Carbon i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Bedriften ble pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre As-målinger i omgivelsesluft. PM10-prøver tatt med filterprøvetaker i boligområdet på Fiskåtangen (Konsul Wilds vei) ble analysert med hensyn på As med induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS). Rapporten dekker målinger i perioden 25. september 2019 – 28. september 2020. Årsmiddelverdien av konsentrasjonen av As ble målt til 2,38 ng/m3. Målsettingsverdien for tiltak i forurensningsforskriften på 6 ng/m3 ble overholdt med god margin. Årsmiddelverdien var marginalt lavere enn nedre vurderingsterskel på 2,4 ng/m3. Et langtransportert bidrag til de to høyeste registrerte As døgnkonsentrasjonene kan ikke utelukkes.