Gå til innhold

Rapport/avhandling

Støvmålinger Skjerkøya. Målinger av nedfallsstøv ved Ragn-Sells Dekkgjenvinning, Bamble.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Kihle, Jan; Opøien, Geir

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Støvmålinger Skjerkøya. Målinger av nedfallsstøv ved Ragn-Sells Dekkgjenvinning, Bamble.
Serie: NILU rapport, 24/2020
År: 2020
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3026-4