Gå til innhold

Vitenskapelig foredrag

SEN4POL – Towards a Sentinel-based pollen information service

Schneider, Philipp; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Trier, Øivind Due; Solberg, Rune; Skogesal, Hogne; Brobakk, Trond Einar; Ramfjord, Hallvard

Publikasjonsdetaljer

Faggruppe satellittdata workshop, Online, 07.09.2020–07.09.2020