Gå til innhold

Rapport/avhandling

Målinger av PM10 i Lohavn. April og mai 2020.

Hak, Claudia; Tønnesen, Dag Arild

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Målinger av PM10 i Lohavn. April og mai 2020.
Serie: NILU rapport, 26/2020
År: 2021
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3031-8
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
NILU – Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra HAV Eiendom utført målinger av svevestøv (PM10) i Lohavn i Oslo. Området skal utvikles til et nytt byområde med boliger, skole, utearealer og næring. PM-konsentrasjonen ble målt på tre steder i Lohavn for å kartlegge svevestøvkonsentrasjonen og mulige kilder. Måleprosjektet pågikk våren 2020. Mulige effekter av Covid-nedstengning, variasjoner i trafikkmengden i området og variasjoner av meteorologiske parametere på PM-konsentrasjonen er diskutert. Måleresultatene viser lavere PM-konsentrasjon enn i måleperioden 2016/17. Årsaken var trolig bortfall av midlertidige kilder som førte til periodevis høye konsentrasjoner i 2016/17. De høyeste PM10-konsentrasjonene ble observert ved vind fra sør-sørvest (som dominerer på dagtid).