Gå til innhold

Rapport/avhandling

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2020 – desember 2020.

Hak, Claudia; Teigland, Even Kristian ; Andresen, Erik

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2020 – desember 2020.
Serie: NILU rapport, 10/2021
År: 2021
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3038-7
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Bedriftene ble pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre SO2-målinger i omgivelsesluft. Målingene ble utført med SO2-monitor i boligområdet på Fiskåtangen (Konsul Wilds vei) og med passive SO2-prøvetakere ved 6 steder rundt bedriftene. Rapporten dekker målinger i perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2020. Norske grenseverdier for luftkvalitet (SO2) ble overholdt ved Konsul Wilds vei for alle midlingsperioder krevet i forurensningsforskriften (årsmiddel, vintermiddel, døgnmiddel og timemiddel). De mest belastede stedene i måleperioden var Konsul Wilds vei og Fiskåveien rett sør for bedriftene.