Gå til innhold

Rapport/avhandling

Fjernmåling av metanutslipp ved bruk av Sentinel-5P: en mulighetsstudie

Kylling, Arve; Stebel, Kerstin; Fjæraa, Ann Mari; Schneider, Philipp

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Fjernmåling av metanutslipp ved bruk av Sentinel-5P: en mulighetsstudie
Serie: NILU rapport, 9/2021
År: 2021
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3037-0
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Rapporten beskriver hvilke muligheter Sentinel-5P kan gi med tanke på å utvikle produkter for årlige nasjonale dekningskart med arealestimater med vekt på klimagassen metan.