Gå til innhold

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.
Serie: NILU rapport, 6/2021
År: 2021
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3034-9
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Smelteverkene i nordvest-Russland slapp ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2020, samt for vinter 2019/20. Smelteverket i Nikel stengte ned 23. desember 2020 og dette er ventet å gi stor nedgang i forurensningen i grenseområdene. Målsettingsverdier for Ni, As og Cd er overholdt.