Gå til innhold

Rapport/avhandling

Vurdering av CLEO for norske reindriftsutøvere

Fredriksen, Mirjam F.

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Vurdering av CLEO for norske reindriftsutøvere
Serie: NILU rapport, 17/2021
År: 2021
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-3052-3
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
Denne rapporten er en evaluering av Local Environmental Observer (LEO) Network ved bruk av erfaringene fra pilottestene utført i perioden 2016-2020 av arktiske akademikere, urfolksinstitusjoner og samisk samfunn i Norge. Rapporten prøver å finne svar på hvordan man kan tilrettelegge for innrapportering av observasjoner på lokale miljøendringer blant norske reindriftsutøvere samt opprettholde en utstrakt bruk. Dette for å skape engasjement, bevisstgjøring, forsterke lokale stemmer og identifisere svar på viktige miljøutfordringer og mulige handlinger, og søke konstruktive og respektfulle måter å dele informasjon og samarbeid mellom ulike kunnskapssystemer. Rapporten konkluderer med at for å gjøre det mulig for norske reindriftsutøvere å rapportere inn observasjoner av klimaendringer i miljøet, og legge til rette for en utstrakt og kontinuerlig bruk, bør det bygges en egen Sápmi løsning.