Gå til innhold
Rapport

Partikkelforurensning fra piggdekk.

Larssen, S.; Hagen, L O.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 16/97

Utgiver: NILU

År: 1997

ISBN: 82-425-0862-3

File: OR 16/97 (pdf, 0.3 MB)

Sammendrag: Det er gjennomført en sammenstilling av målinger av PM2,5 og PM10 i større norske byer i 1990-årene. Rapporten gir en oversikt over overskridelser av kartleggings- og tiltaksgrenser i Forurensningsloven og av SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier. Det er også beregnet bidrag til PM2,5- og PM10-konsentrasjonene både for årsmiddelverdier og de høyeste døgnmiddelverdiene fra veidekkeslitasje/oppvirvling fra veibanen, bileksos og andre lokale kilder og langtransporterte luftforurensninger.