Gå til innhold
Rapport

Vurdering av luftforurensning fra alternative veitraseer for Ringvei vest, Bergen.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 2/99

Utgiver: NILU

År: 1999

ISBN: 82-425-1049-0

File: NILU OR 2/99 (pdf)

Sammendrag: Det er utført beregninger av produksjon og spredning for CO og NOx/NO2 for tunneler for alternative veitraseer ved Ringvei vest, Bergen. Beregnete konsentrasjoner er sammenlignet med SFTs anbefalte retningslinjer for luftkvalitet.