Gå til innhold
Rapport

Ny tunnelprofil Sinsen – Økern. Vurdering av luftforurensning.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 68/2006

Utgiver: NILU

År: 2006

ISBN: 82-425-1795-9

File: OR 68/2006 (pdf, 3.1 MB)

Sammendrag: Spredningsberegninger for ny tunnelutforming Sinsen-Økern er gjennomført for svevestøv (PM10). Konsentrasjonene er sammenlignet med Nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet. I forhold til Nasjonalt mål vil områder med overskridelse bli signifikante ved munningsutslipp. Grenseverdi for luftkvalitet vil kun overskrides i umiddelbar nærhet av vegsonen rett utenfor munningene.