Gå til innhold
Rapport

Vurdering av utslipp til luft fra nasjonalhavn i Tromsø.

Gjerstad, K.I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 65/2006

Utgiver: NILU

År: 2006

ISBN: 82-425-1792-4

File: NILU OR 65/2006 (pdf)

Sammendrag: Norsk institutt for luftforskning (NILU) har beregnet konsentrasjoner i luft av NO2 og PM10 som følge av en framtidig nasjonalhavn ved Tromsø. Beregningene viser at for NO2 vil det trolig bli overskridelser av EUs grenseverdier og SFTs luftkvalitetskriterium i området omkring havna. For PM10 blir det trolig ingen overskridelser.