Gå til innhold
Foredrag

Overvåking av miljøgifter – non-target screening, effektbaserte metoder

Rostkowski, Pawel

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Forskningsdag i forbindelse med Nasjonal vannmiljøkonferanse (Oslo)

Dato: 26. mars 2019