Gå til innhold
Rapport

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual report 2018.

Aas, Wenche; Fiebig, Markus; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 8/2019

Utgiver: NILU

År: 2019

ISBN: 978-82-425-2970-1

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2621490

Sammendrag:
Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør og atmosfæriske tilførsler i 2018. Rapporten presenterer målinger av uorganiske hovedkomponentene i luft og nedbør, partikulært karbonholdig materiale, partikkelmasse og bakkenært ozon. 2018 var et spesielt år med forhøyede ozonnivåer gjennom hele sommersesongen på grunn av langvarig varme og tørke.