Gå til innhold
Rapport

Målinger av nitrogenoksider og svevestøv ved Svartdalsparken barnehage. 13.1.-30.6.2001.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 53/2001

Utgiver: NILU

År: 2001

ISBN: 82-425-1300-7

File: NILU OR 53/2001 (pdf)

Sammendrag: Det ble målt NO2 og PM10 ved Svartdal barnehage i perioden mars-juni 2001. Målingene viste overskridelser av SFTs anbefalte retningslinje for timemidlet NO2 (100 µg/m3) og for døgnmidlet NO2 (75 µg/m3), men ikke for anbefalt verdi for nasjonalt mål (150 µg/m3) som timemiddel. Det ble målt overskridelser av anbefalt retningslinje for døgnmidlet PM10 (35 µg/m3), og for anbefalt verdi for nasjonalt mål (50 µg/m3).