Gå til innhold
Rapport

Målinger av nitrogenoksider og svevestøv i Møhlenprisområdet. Januar-juni 2001.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 55/2001

Utgiver: NILU

År: 2001

ISBN: 82-425-1305-8

File: NILU OR 55/2001 (pdf)

Sammendrag: Resultatene fra etterundersøkelsen etter åpning av tunnelmunninger viser at luftkvaliteten i området har blitt forverret, sammenlignet med førundersøkelsen fra 1998. En del av forklaringen kan være dårligere spredningsforhold i måleperioden i 2001.