Gå til innhold
Del av bok/rapport

Tungt nedbrytbare organiske miljøgifter (POP): Trender og nivåer i luft fra Zeppelinstasjonen (Ny- Ålesund, Svalbard).

Kallenborn, R.

Publikasjonsdetaljer

Bok: Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). Tolkning luftforurensning i Ny Ålesund. Tolking organiske miljøgifter., 2006