Gå til innhold
Rapport

Terrestrisk naturovervåking. Persistente organiske miljøgifter i rovfuglegg i Norge.

Nygård, T.; Skaare, J. U.; Kallenborn, R.; Herzke, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NINA oppdragsmelding, 701

Utgiver: NINA

År: 2001