Gå til innhold
Rapport

Statusrapport. 1. april 2008 – 30. juni 2008. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Gjerstad, K.I.; Sundvor, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 56/2008

Utgiver: NILU

År: 2008

ISBN: 978-82-425-2016-6