Gå til innhold
Rapport

Modellberegninger av luftkvalitet og avsetningsnivå april 2007 – april 2008. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Gjerstad, K.I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 04/2009

Utgiver: NILU

År: 2009

ISBN: 978-82-425-2070-8

File: OR 04/2009 (pdf, 1.09 MB)