Gå til innhold
Rapport

PM10 og PM 2,5 i Trondheim vinteren 2005/06. Studie av bidrag fra vedfyring og andre kilder til forurensningen av partikler i luft. Fase 2b.

Larssen, S.; Hagen, L.O.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 42/2008

Utgiver: NILU

År: 2008

ISBN: 978-82-425-2440-9

File: OR 42/2008 (pdf)

Sammendrag: Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjennomført en studie av bidrag fra utslipp av vedfyring til PM-forurensning i luft i Norge. Fase 1 av studien omfattet et måleprogram i Oslo vinteren/våren 2004 på to målestasjoner, Kirkeveien og Sofienbergparken, samt bakgrunnsstasjonen Glittre i Hakadal. I denne fase 2B rapporteres en studie av vedfyringsbidraget i Trondheim, basert på målinger på 2 stasjoner 2005/06. Det ble tidvis målt høye PM-konsentrasjoner i Trondheim denne vinteren, opp mot og over 100 µg/m3 for PM10. På dager med sannsynlig vesentlig bidrag fra vedfyring kunne PM2,5 og PM10 komme over 50 µg/m3. På grunn av problemer med analyse av sporstoffet for vedfyring (en uforklarlig interferens-topp) kunne ikke vedfyringsbidraget bestemmes kvantitativt.