Gå til innhold
Rapport

Vedfyringsbidrag på dager med høy PM10 i Oslo. Studie av bidrag fra vedfyring og andre kilder til forurensningen av partikler i luft. Fase 2a.

Larssen, S.; Hagen, L.O.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 43/2008

Utgiver: NILU

År: 2008

ISBN: 978-82-425-2473-7

File: NILU OR 43/2008 (pdf)

Sammendrag: Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjennomført en studie av bidrag fra utslipp av vedfyring til PM-forurensning i luft i Norge. Fase 1 av studien omfattet et måleprogram i Oslo vinteren/våren 2004 på to målestasjoner, Kirkeveien og Sofienbergparken, samt bakgrunnsstasjonen Glittre i Hakadal. Denne fase 2a omfatter en studie av vedfyringsbidraget i Oslo spesielt for de mest forurensede dagene. Vedfyring i Oslo bidrar med rundt 35% til PM2,5 og 20-25% til PM10 i gjennomsnitt om vinteren, og mindre ved sterkt trafikkerte veier. På dager med høy forurensning (>50 ¿g/m3) kan vedfyringsbidraget bli svært høyt, for eksempel over 50% på noen dager ved Kirkeveien.